Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Program stypendialny "Dla Orłów"

Zarząd Fundacji ORLEN ogłasza nabór do 6. edycji Programu Stypendialnego „Dla Orłów”

 „Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej.” – Chris Darimont

Fundacja ORLEN od kilkunastu lat wspiera młodych ludzi w rozwoju pasji i zainteresowań poprzez stypendia. Laureatom tegorocznej edycji chcemy również zaproponować udział warsztatach umożliwiających wymianę doświadczeń, spotkaniach z inspirującymi ludźmi oraz we wspólnych projektach wolontariatu. Wierzymy, że otrzymane środki finansowe, którymi stypendyści będą samodzielnie dysponować, pozwolą na podejmowanie życiowych i naukowych decyzji, które ułatwią im wejście na rynek pracy, a w dalszej kolejności możliwość zmienienia świata. Zdajemy sobie sprawę, że zmiana świata może nastąpić tylko dzięki umysłom niezależnym i myślącym inaczej, a tacy są właśnie nasi stypendyści. Z kolejnym rokiem szkolnym ponownie zapraszamy uczniów klas 7 i 8. szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych  do podsumowania i zaprezentowania swoich osiągnięć.

Rekrutacja jest dwuetapowa i składa się na nią:

- uzupełnienie wniosku on-line do 31 sierpnia 2020 (formularz on-line dostępny będzie od 17.08.2020)

- wydrukowanie uzupełnionego wniosku i przesłanie pocztą tradycyjną do Biura Fundacji na adres: Fundacja ORLEN ul. Bielańska 12 Warszawa 00-085 do 14 września 2020,

Rozpatrzenie wniosków stypendialnych nastąpi do 30 października 2020 roku.


REGULAMIN PROGRAMU: Regulamin Programu Stypendialnego Dla Orłów 2020.pdfRegulamin Programu Stypendialnego Dla Orłów 2020.pdf

FORMULARZ STYPENDIALNY (WZÓR)Załącznik nr 1_WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM.pdfZałącznik nr 1_WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM.pdf

KALUZULA RODO: Załącznik nr 2_KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdfZałącznik nr 2_KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf

LISTA SPOŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE: Załącznik nr 3.pdfZałącznik nr 3.pdf


LINK DO FORMULARZA STYPENDIALNEGO ON-LINE: https://formularzefundacja.orlen.pl/forms/form__ps_dla_orlow_2020.aspx​


W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@orlen.pl 


a3 cmyk.jpg


​​​​​