Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Program stypendialny "Dla Orłów"

To już siódma edycja programu stypendialnego Fundacji ORLEN dedykowanego dzieciom pracowników PKN ORLEN oraz spółek z grupy kapitałowej ORLEN, które przystąpiły do programu. Nabór wniosków o stypendium „Dla Orłów” rozpocznie się 23 sierpnia 2021 roku. 

Program kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali średnią powyżej 4,5 oraz klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej, których średnia jest wyższa niż 4,75. O stypendia ubiegać się mogą uczniowie, którzy są dziećmi pracowników, emerytów, rencistów oraz zmarłych pracowników. Stypendyści muszą się też odznaczać osiągnięciami sportowymi lub naukowymi i aktywną postawą społeczną. 

 

Rekrutacja do programu składa się z dwóch etapów:

- uzupełnienie formularza aplikacyjnego on-line do 6 września 2021 roku;

- wydrukowanie, podpisanie i wysłanie pocztą tradycyjną formularza aplikacyjnego oraz niezbędnych dokumentów, które wskazane są w regulaminie do 20 września 2021 roku na adres Biura Fundacji w Warszawie (ul. Bielańska 12, Warszawa 00-085).

Stypendia otrzymają uczniowie, którzy w procesie rekrutacji otrzymają najwyższą liczbę punktów. Lista stypendystów zostanie opublikowana do końca października 2021 roku na stronie www.fundacja.orlen.pl


Link do formularza on-line: Formularz stypendialny​


W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: stypendia@orlen.pl lub telefoniczny w godzinach 9-13 pod numerami telefonów: 

22 778 08 53, 22 677 39 28.

Regulamin programu stypendialnego: Regulamin_programu_stypendialnego_DLA_ORŁÓW_2021- bez załączników.pdfRegulamin_programu_stypendialnego_DLA_ORŁÓW_2021- bez załączników.pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu programu stypendialnego: Załącznik nr 1 do Regulaminu programu Dla Orłów 2021.pdfZałącznik nr 1 do Regulaminu programu Dla Orłów 2021.pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu programu stypendialnego: Załącznik nr 2 do Regulaminu programu Dla Orłów 2021.pdfZałącznik nr 2 do Regulaminu programu Dla Orłów 2021.pdf

Lista spółek biorących udział w programie: Załącznik nr 3 do Regulaminu programu Dla Orłów 2021_2.pdfZałącznik nr 3 do Regulaminu programu Dla Orłów 2021_2.pdf

Najczęściej zadawane pytania: FAQ - Najczęściej zadawane pytania -Dla Orłów 2021_22.pdfFAQ - Najczęściej zadawane pytania -Dla Orłów 2021_22.pdf

 

​​​​​