Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Program stypendialny "Dla Orłów"

Już po raz ósmy dzieci pracowników PKN ORLEN oraz spółek z grupy kapitałowej ORLEN, które przystąpiły do programu mogą starać się o stypendium Fundacji ORLEN.

Program kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali średnią powyżej 4,5 oraz klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej ze średnią wyższa niż 4,75. O stypendia ubiegać się mogą uczniowie, którzy są dziećmi pracowników, emerytów, rencistów oraz zmarłych pracowników. Stypendyści muszą się też odznaczać osiągnięciami sportowymi lub naukowymi i aktywną postawą społeczną. 

Rekrutacja do programu składa się z dwóch etapów:

− uzupełnienie formularza aplikacyjnego on-line od 27 czerwca do 18 lipca 2022 roku;

− wydrukowanie, podpisanie i wysłanie pocztą tradycyjną formularza aplikacyjnego oraz niezbędnych dokumentów wskazanych w regulaminie 
do 1 sierpnia 2022 roku na adres Biura Fundacji w Warszawie (ul. Bielańska 12, Warszawa 00-085).

Stypendia otrzymają uczniowie, którzy w procesie rekrutacji otrzymają najwyższą liczbę punktów. Lista stypendystów zostanie opublikowana
do 7 października 2022 roku na stronie www.fundacja.orlen.pl.

Link do formularza on-line będzie dostępny od 27 czerwca 2022 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem stypendia@orlen.pl lub telefoniczny w godzinach 9-13 pod numerami telefonów:

22 778 08 53, 22 677 39 46.

Koordynatorem programu jest Dariusz Dadun.

Link do formularza on-line: https://formularzefundacja.orlen.pl/forms/form__ps_dla_orlow_2022.aspx

​Regulamin programu stypendialnego: Regulamin ORŁY 2022.pdfRegulamin ORŁY 2022.pdf

Załącznik nr 1 do regulaminu (wniosek): Załącznik nr 1 - wniosek.pdfZałącznik nr 1 - wniosek.pdf

Załącznik nr 2 do regulaminu (klauzula informacyjna): Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna.pdfZałącznik nr 2 - klauzula informacyjna.pdf

Załącznik nr 3 do regulaminu (lista spółek): Załącznik nr 3 - lista spółek.pdfZałącznik nr 3 - lista spółek.pdf

Najczęściej zadawane pytania: FAQ - Najczęściej zadawane pytania -Dla Orłów 2022.pdfFAQ - Najczęściej zadawane pytania -Dla Orłów 2022.pdf
​​​​​​​​​​​​​​​​​