Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stypendia RDD
Stypendia naukowe i sportowe dla uzdolnionych wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka od Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”  2018/2019

Fundacja "ORLEN-DAR SERCA" rozstrzygnęła kolejną edycję programu stypendialnego dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka. Kandydaci mogli ubiegać się o stypendium sportowe lub naukowe. Przewidziano także stypendia dla najzdolniejszych studentów.
Komisja Stypendialna przyznała 89 stypendiów.

Lista laureatów znajduje się poniżej:


​​​​