Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Program stypendialny dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego

Zarząd Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” ogłasza nabór do 11. edycji Programu Stypendialnego  dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego.


Najlepszy mikroskop nie przyczyni się do rozwoju nauki, gdy go się trzyma w szafie.

Ludwik Hirszfeld

Fundacja „ORLEN-DAR SERCA” od kilkunastu lat wspiera młodych ludzi w rozwoju pasji i zainteresowań poprzez stypendia. Laureatom tegorocznej edycji chcemy również zaproponować udział warsztatach umożliwiających wymianę doświadczeń, spotkaniach z inspirującymi ludźmi oraz we wspólnych projektach wolontariatu.

Wierzymy, że otrzymane środki finansowe, którymi stypendyści będą samodzielnie dysponować, pozwolą na podejmowanie życiowych i naukowych decyzji, które ułatwią im wejście na rynek pracy, a w dalszej kolejności możliwość zmienienia świata.

Z kolejnym rokiem szkolnym ponownie zapraszamy uczniów klas 7., 8. szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych  do podsumowania i zaprezentowania swoich osiągnięć sportowych i naukowych.

Rekrutacja jest dwuetapowa i składa się na nią:

- uzupełnienie wniosku on-line do 15 września 2019 na stronie www.orlendarserca.pl,

- wydrukowanie uzupełnionego wniosku i przesłanie pocztą tradycyjną do Biura Fundacji do 23 września 2019, na adres: Fundacja ”ORLEN-DAR SERCA”  ul. Bielańska 12 Warszawa 00-085

 

Rozpatrzenie wniosków stypendialnych nastąpi do 30 października 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Programu: 2019_Program dla Płocka i powiatu płockiego.pdf2019_Program dla Płocka i powiatu płockiego.pdf

Laureaci Programu zostaną zaproszeni do Płocka na wręczenie dyplomów, spotkanie integracyjne oraz pełne pasji i wyzwań warsztaty.


W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@orlen.pl

Ze względu na chorobę pracownika prosimy o kontakt telefoniczny pod główny numer telefonu Fundacji 22 778 08 53 w godzinach 10-15


WYPEŁNIJ FORMULARZ STYPENDIALNY JUŻ DZIŚhttps://bit.ly/33VIEua

​​

​​​​​​