Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Program stypendialny "Dla Orłów"

Zarząd Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” ogłasza nabór do 5. edycji Programu Stypendialnego  „Dla Orłów”.

 

„Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej.”

– Chris Darimont

 

Fundacja „ORLEN-DAR SERCA” od kilkunastu lat wspiera młodych ludzi w rozwoju pasji i zainteresowań poprzez stypendia. Laureatom tegorocznej edycji chcemy również zaproponować udział warsztatach umożliwiających wymianę doświadczeń, spotkaniach z inspirującymi ludźmi oraz we wspólnych projektach wolontariatu.

Wierzymy, że otrzymane środki finansowe, którymi stypendyści będą samodzielnie dysponować, pozwolą na podejmowanie życiowych i naukowych decyzji, które ułatwią im wejście na rynek pracy, a w dalszej kolejności możliwość zmienienia świata.

Zdajemy sobie sprawę, że zmiana świata może nastąpić tylko dzięki umysłom niezależnym i myślącym inaczej, a tacy są właśnie nasi stypendyści.

Z kolejnym rokiem szkolnym ponownie zapraszamy uczniów klas 7., 8. szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych  do podsumowania i zaprezentowania swoich osiągnięć.


Rekrutacja jest dwuetapowa i składa się na nią:

- uzupełnienie wniosku on-line do 30 września 2019 na stronie www.orlendarserca.pl,

- wydrukowanie uzupełnionego wniosku i przesłanie pocztą tradycyjną do Biura Fundacji do 7 października 2019, na adres: Fundacja ”ORLEN-DAR SERCA”  ul. Bielańska 12 Warszawa 00-085

 

Rozpatrzenie wniosków stypendialnych nastąpi do 30 listopada 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Programu: 2019_Program Dla Orłów - Regulamin ostateczny 1.pdf2019_Program Dla Orłów - Regulamin ostateczny 1.pdf

Laureaci Programu zostaną zaproszeni do Płocka na wręczenie dyplomów, spotkanie integracyjne oraz pełne pasji i wyzwań warsztaty.


W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@orlen.pl

Ze względu na chorobę pracownika prosimy o kontakt telefoniczny pod główny numer telefonu Fundacji 22 778 08 53 w godzinach 10-15​


LISTA SPÓŁEK biorących udział w Programie Stypendialnym „Dla Orłów”  2019/2020:

1. ANWIL S.A.

2. Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A.

3. ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

4. ORLEN Aviation Sp. z o.o.

5. ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

6. ORLEN Eko Sp. z o.o.

7. ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

8. ORLEN Laboratorium S.A.

9. ORLEN OIL Sp. z o.o.

10. ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

11.   ORLEN Południe S.A.

12. ORLEN Projekt S.A.

13. ORLEN Serwis S. A.

14. ORLEN Upstream Sp. z o.o.

15. PKN ORLEN S.A WYPEŁNIJ FORMULARZ STYPENDIALNY JUŻ DZIŚhttp://bit.ly/2m1EOOJ

 

​​