Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Mistrzowie Chemii

Celem programu jest wspieranie rozwoju naukowego młodych chemików, poprzez zapewnienie im optymalnych warunków kształcenia.

W ramach stypendium Fundacja pokrywa koszty związane z edukacją, m. in. zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział w programie zajęć dodatkowych i pobyt w internacie wraz z wyżywieniem. Dodatkowo stypendyści otrzymują od Fundacji comiesięczne kieszonkowe na pokrycie osobistych wydatków związanych z nauką.

Program realizowany jest we współpracy z Liceum Akademickim przy Zespole Szkół UMK w Toruniu oraz Technikum działającym w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Do tej pory Fundacja zrealizowała już siedem edycji „Mistrzów Chemii” i może poszczycić się 36 absolwentami programu.

Jesienią 2019 roku Zarząd Fundacji podjął decyzję o wstrzymaniu naboru do Programu, przy jednoczesnej deklaracji kontynuacji wsparcia objętych w Programie szkół, do momentu ukończenia przez nich nauki w danej placówce.

Jednocześnie deklarujemy wolę kontynuacji wspierania uzdolnionych uczniów i pełnych pasji nauczycieli w innym Programie, który będzie związany z przedmiotami ścisłymi.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej Fundacji.