Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
​​II edycja programu stypendialnego „Dla Orłów”

22-07-2016  Informacja prasowa

Na początku sierpnia Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” zainauguruje II edycję programu stypendialnego „Dla Orłów”. O roczne stypendium ubiegać się będą mogły najzdolniejsze i najbardziej zaangażowane społecznie dzieci pracowników PKN ORLEN, ale także Spółek GK, które przystąpiły do programu: IKS Solino, ORLEN Południe, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Projekt, ORLEN Laboratorium, ORLEN Upstream, ORLEN CUK, ORLEN KolTrans oraz ANWIL.

Pierwsza edycja programu, adresowana była tylko do dzieci pracowników PKN ORLEN i cieszyła się dużym zainteresowaniem, stąd do II edycji Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” postanowiła zaprosić również Spółki należące do GRUPY ORLEN. Decyzję na „tak” podjęło aż dziewięć Spółek i w tym roku grono beneficjentów projektu rozszerzy się.

Aplikacje do programu stypendialnego „Dla Orłów” mogą składać dzieci pracowników, zarówno obecnych, jak i byłych (przebywających na emeryturze lub rencie) oraz dzieci osierocone w przypadku, gdy rodzic był pracownikiem Koncernu lub Spółki. Szansę na stypendium mają uczniowie, którzy od września uczęszczać będą do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej i osiągnęli średnią co najmniej na poziomie 4,7. Warunkiem koniecznym jest również przygotowanie opisu działalności lokalnej organizacji pozarządowej. Wyróżniające się prezentacje zostaną pokazane na gali stypendialnej. Dodatkowo premiowane w procesie rekrutacji będą również osiągnięcia naukowe i pozanaukowe, np. sportowe czy artystyczne oraz udokumentowane zaangażowanie społeczne.

W roku szkolnym 2016/2017 Fundacja dofinansuje naukę blisko 100 uczniów z całej Polski. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od progu dochodowego, jaki osiągają opiekunowie stypendysty. Przy średniomiesięcznym dochodzie na jednego członka rodziny poniżej 3 tys. zł brutto będzie to 250 zł, po przekroczeniu tego progu uczeń otrzyma 200 zł miesięcznie.
 
Formularze aplikacyjne zostaną udostępnione na stronie internetowej Fundacji www.orlendarserca.pl w zakładce „Nasza działalność”/ „Program stypendialny” 5 sierpnia 2016 r. Nabór wniosków potrwa do końca wakacji, ogłoszenie laureatów programu planowane jest do końca października 2016 r.

Program stypendialny „Dla Orłów” wpisuje się w szereg wielu aktywności podejmowanych przez Fundację na polu wspierania edukacji najzdolniejszych uczniów. Od kilku już lat Fundacja pomaga najbardziej utalentowanym młodym chemikom z całej Polski w ramach programu „Mistrzowie CHEMII”. We wrześniu odbędzie się z kolei kolejna edycja programu adresowanego do uczniów Płocka i powiatu płockiego pod hasłem „Mam pasję powyżej średniej”. Osobom zainteresowanym aplikowaniem do programu „Dla Orłów” przypominamy, że wnioski można składać tylko do jednego programu stypendialnego w danym roku szkolnym.

Plakat B2 dla orłów_D (6).jpg

« powrót