Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Ruszył nabór do programu stypendialnego dla uczniów z powiatu płockiego

01-09-2020  

Wraz z pierwszym dzwonkiem szkolnym Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do programu stypendialnego dla uczniów z Płocka i powiatu płockiego. Już po raz dwunasty uczniowie mogą starać się o stypendium za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wnioski należy składać do 14 września poprzez formularz on-line dostępny na stronie Fundacji. 

O stypendia ubiegać się mogą uczniowie, którzy mieszkają na terenie Płocka lub powiatu płockiego. Program kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej. W ramach programu można otrzymać stypendium naukowe bądź sportowe – w zależności od rodzaju osiągnieć i zainteresowań.

- Miniony rok szkolny był pełen wyzwań i​ wymagał od uczniów niebywałej elastyczności i samodyscypliny. Chcemy nagrodzić ich trud i wytrwałość. Wierzymy, że środki finansowe, którymi będą samodzielnie dysponować pozwolą im na realizację pasji szkolnych i pozaszkolnych – mówi Marta Soluch, Prezes Fundacji ORLEN.

Uczniowie ubiegający się o stypendium sportowe muszą posiadać średnią co najmniej na poziomie 4,0. Aby startować po stypendium naukowe średnia musi być wyższa – 4,7 w przypadku uczniów szkół podstawowych i 4,5 w przypadku szkół ponadpodstawowych. Dodatkowe punkty można uzyskać za udokumentowane działania społeczne. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów opisane są w Regulaminie programu, dostępnym na stronie Fundacji ORLEN w zakładce „Nasza działalność ” / „Program stypendialny”. Wysokość miesięcznego stypendium dla uczniów szkół ponadpodstawowych wynosi 300 zł, natomiast dla uczniów szkół podstawowych - 200 zł. Roczne stypendia otrzymają kandydaci, którzy w procesie rekrutacji otrzymają największą liczbę punktów.

Program dla uczniów z terenu Płocka i powiatu płockiego jest jednym z siedmiu programów stypendialnych realizowanych przez Fundację ORLEN. W dotychczasowych jedenastu edycjach tego programu Fundacja ORLEN wsparła finansowo edukację blisko tysiąca ośmiuset uczniów z Płocka i powiatu płockiego.