Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Przedstawiamy w prostych krokach jak uzyskać zgodę na rewitalizację Miejsca Pamięci!

10-05-2022  

Publikujemy 5 kroków, które pomogą Ci przejść procedurę uzyskania niezbędnych zezwoleń i zgód w programie grantowym Fundacji ORLEN "Czuwamy! Pamiętamy!".

Krok 1:
Wybierz Miejsce Pamięci, które chcesz rewitalizować. Chcesz wiedzieć, co dalej? Następne kroki znajdziesz w kolejnych infografikach.
F_Orlen_FB_post_karuzela_infografiki_v2_1.png 
 

Krok 2:

Po wybraniu Miejsca Pamięci należy ustalić, do kogo należy nieruchomość, na której się ono znajduje.

Można to zrobić poprzez rozmowę z mieszkańcami/użytkownikiem nieruchomości, mieszkańcami/użytkownikami sąsiednich posesji.

Numer ewidencyjny działki możesz ustalić w serwisie Geoportal. Link do serwisu Geoportal: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0


F_Orlen_FB_post_karuzela_infografiki_v2_2.png Krok 3:

To ustalenie, czy obiekt/miejsce wybrane przez Ciebie do rewitalizacji jest zabytkiem.

Listy obiektów wpisanych do rejestrów zabytków znajdziesz na stronach Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków lub na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Jeżeli obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, zachęcamy do zgłoszenia się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zalecenia do realizacji projektu.

Odnośnik do strony Narodowego Instytutu Dziedzictwa: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/

F_Orlen_FB_post_karuzela_infografiki_v2_3.png


Krok 4:

Groby i cmentarze wojenne są własnością miejscowych wojewodów. Zwróć się do właściwego wojewody.

Odnośnik do strony, gdzie możesz znaleźć dane kontaktowe do wojewody: https://www.gov.pl/web/premier/wojewodowie3


F_Orlen_FB_post_karuzela_infografiki_v2_4.png 
 
Krok 5:

Przy tworzeniu wniosku możesz zweryfikować dane historyczne i symbolikę umieszczoną na Miejscu Pamięci z pracownikami Oddziałowych Biur Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

Link do oddziałów IPN: https://ipn.gov.pl/.../oddzialowe.../komitet-opwim-przy-oddz

F_Orlen_FB_post_karuzela_infografiki_v2_5.png 
 
 


 

 ​​​

Czuwamy