Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nabór do programu stypendialnego Mam pasję powyżej średniej

08-09-2021  

Trzynasta edycja programu stypendialnego Fundacji ORLEN dla dzieci i młodzieży z Płocka i powiatu płockiego rozpoczęła się 7 września. W zeszłym roku stypendium otrzymało 135 uczniów z najlepszymi wynikami i osiągnięciami pozaszkolnymi.

Stypendium, podobnie jak w poprzednich edycjach, skierowane jest do uczniów klas 7 oraz 8 szkół podstawowych, a także szkół ponadpodstawowych. Kandydaci ubiegający się o stypendium sportowe muszą posiadać średnią co najmniej na poziomie 4,0. Aby wnioskować w module naukowym średnia musi być wyższa – 4,75 w przypadku uczniów szkół podstawowych i 4,5 w przypadku szkół ponadpodstawowych. Dodatkowe punkty można uzyskać za udokumentowane działania społeczne.

O otrzymaniu stypendium nie decyduje jedynie wysoka średnia. Wśród wielu zdolnych uczniów największe szanse mają kandydaci posiadający nieprzeciętne osiągnięcia w nauce, sporcie, sztuce lub innych obszarach związanych z pasjami i dodatkowymi zajęciami.

Zeszłoroczny nabór do programu stypendialnego udowodnił, że pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, nasza młodzież konsekwentnie dąży do obranego celu i realizuje marzenia. Niezmiernie cieszymy się, że nasi stypendyści nie zapominają również o działalności wolontariackiej, aktywnie angażując się w działania, również te wirtualne. Jesteśmy świadomi jaka ogromna siła i potencjał tkwi w tych młodych ludziach. Wierzymy, że przyznane przez nas stypendia pomogą im w staraniach w drodze do realizacji ich marzeń – mówi Marta Soluch, Członek Zarządu Fundacji ORLEN.

Wysokość miesięcznego stypendium dla uczniów szkół ponadpodstawowych wynosi 300 zł, natomiast dla szkół podstawowych - 200 zł. Roczne stypendia otrzymają kandydaci, którzy w procesie rekrutacji otrzymają największą liczbę punktów.

Program dla dzieci i młodzieży z Płocka i powiatu płockiego jest jednym z sześciu programów stypendialnych realizowanych przez Fundację ORLEN. W minionym roku stypendyści uczestniczyli w integracyjnej grze online kładącej akcent na kompetencje XXI wieku - myślenie logiczne, pracę w grupie, a także podejmowanie decyzji pod presją czasu.