Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Granty od Fundacji ORLEN na profilaktykę zdrowotną przyznane

02-10-2020  

Fundacja ORLEN angażuje się w inicjatywy związane z promocją profilaktyki zdrowotnej. W ramach programu grantowego „Zdrowie dla Płocka” Fundacja rozpoczęła przekazywanie łącznie ok. 300 tys. zł m.in. na organizację szkoleń, warsztatów i wykładów dotyczących zapobiegania zachorowaniom. Granty trafią do 28 organizacji z Płocka oraz powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. 

​„Zdrowie dla Płocka” to program skierowany do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających na terenie Płocka oraz powiatów sąsiadujących – płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. O dofinansowanie mogły ubiegać się również instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej i parafie.

Zarząd Fundacji po rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków zdecydował o przyznaniu 28 grantów. Darowizny otrzymały te organizacje, które przedstawiły spójną koncepcję oraz starannie uzasadniły potrzebę realizacji projektu. Dodatkowo punktowane były również: zaangażowanie lokalnej społeczności w działania projektowe, a także doświadczenie organizacji w prowadzeniu inicjatyw z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Granty otrzymają m.in. płockie miejskie przedszkola, szkoły podstawowe w Borkowie Kościelnym, Osieku i Nowych Łubkach, ochotnicze straże pożarne z Czyżewa, Gąbina, Starej Białej, Troszyna Polskiego czy koła gospodyń wiejskich z Dobrzykowa, Brochocina, Osieka, Zawidza Kościelnego, Woli Pacyńskiej czy Sierpca. Środki od Fundacji ORLEN na realizację projektów związanych z profilaktyką zdrowotną trafią także m.in. do Gminy Miasta Gostynin, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki w Płocku, koła emerytów i rencistów z Płocka oraz kilkunastu stowarzyszeń i fundacji. Pełna lista grantowiczów dostępna jest w zakłądce Nasze programy / Zdrowie dla Płocka. 

- „Zdrowie dla Płocka” jest jednym z działań podjętych przez PKN ORLEN w ramach programu „Kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”. Ponieważ wiemy, jak skuteczną metodą w zapobieganiu chorobom jest profilaktyka zdecydowaliśmy o stworzeniu kolejnego już projektu  edukacyjnego promującego zdrowy tryb życia. Mam nadzieję, że nasz program przyczyni się do podniesienia poziomu świadomości społecznej i zachęci mieszkańców Płocka oraz sąsiednich powiatów do regularnych badań. Przekazując środki finansowe w formie grantów wspieramy działania lokalnych instytucji i organizacji, które najlepiej znają potrzeby społeczności, w których funkcjonują. W ten sposób pokazujemy też, jak w praktyce PKN ORLEN wdraża zasady społecznej odpowiedzialności biznesu mówi Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem PKN ORLEN.

Zdrowie dla Płocka” to jedno z działań Koncernu w ramach programu „Kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”. Na jego realizację koncern przeznaczy w ciągu sześciu lat 10 mln zł. Partnerami merytorycznymi tego przedsięwzięcia zostały Narodowy Instytut Onkologii (dawne Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, które odpowiadają za realizację działań w ramach programu.