Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Granty na lokalne inicjatywy zostały przyznane

14-05-2020  

Fundacja ORLEN przyznała granty na inicjatywy społeczne w ramach programu Moje Miejsce na Ziemi. Tegoroczne wsparcie w wysokości 3 milionów złotych trafi do 300 organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych w Polsce.

Spośród prawie 3 tysięcy zgłoszeń, powołana przez Fundację ORLEN, rada ekspertów wybrała 300 zwycięskich projektów w III edycji programu Moje Miejsce na Ziemi.

Za nami kilka tygodni wytężonej pracy nad analizą nadesłanych zgłoszeń. Wybór był trudny, ale finalnie udało nam się wyłonić projekty, które nie tylko są wartościowe, ale i pozwolą na dotarcie do prawie miliona beneficjentów – mówi Marta Soluch, Członek Zarządu Fundacji ORLEN. Ponad 70% zwycięskich organizacji pochodzi ze wsi i miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, co pokazuje, jak wielka jest determinacja i potrzeba rozwoju najmniejszych społeczności– dodaje.

Najwięcej grantów, bo aż 95, otrzymały projekty nadesłane w kategorii związanej z zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki. Na drugim miejscu znalazły się zgłoszenia dotyczące podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu. W każdej z tych kategorii przyznano po 42 granty.

To dla nas wyróżnienie i wielka radość. Dzięki programowi uda nam się stworzyć kuchnię w siedziby Koła Gospodyń Wiejskich, która będzie służyć mieszkańcom całej wsi. Powstanie miejsce, gdzie starsi mieszkańcy, seniorzy, osoby z grupami inwalidzkimi, kilka razy w miesiącu będą mogli się spotkać i dzięki pracy członkiń naszego koła, ​spożyć ciepły, pożywny i zdrowy posiłek – mówi Katarzyna Kaczmarzyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Porębie Laskowskiej, które jest tegorocznym beneficjentem programu w kategorii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu. Udział w programie to dla wielu organizacji nie tylko możliwość zrealizowania zamierzonego celu, ale również szansa na szerzenie idei wolontariatu i aktywizację lokalnej społeczności. Zgodnie z deklaracjami wnioskodawców, do realizacji projektów zaangażowanych zostanie ponad 4 tysiące wolontariuszy i blisko 3 tysiące osób niepełnosprawnych.

Beneficjenci III edycji programu pochodzą ze wszystkich 16 województw. Jednak zdecydowanie najwięcej, bo aż 37 projektów zostanie zrealizowanych w województwie małopolskim. Na drugim miejscu pod względem liczby organizacji z przyznanymi grantami znajdują się województwa: mazowieckie i łódzkie.

W III edycji programu Moje Miejsce na Ziemi, uczestnicy walczyli o granty w wysokości 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł i 20 000 zł. Beneficjenci mają czas na realizację zgłoszonych projektów do czerwca 2021 roku. Lista wszystkich zwycięzców została opublikowana na stronie Fundacji ORLEN: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx

W ciągu trzech edycji Fundacja ORLEN na wsparcie lokalnych inicjatyw przeznaczyła łącznie ponad 7 mln złotych.​