Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Fundacja ORLEN-DAR SERCA Organizacją Pożytku Publicznego.

15-03-2007  Informacja prasowa

Zarząd Fundacji Orlen-Dar Serca uprzejmie informuje, że w dniu 8 marca 2007 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał Fundację do rejestru organizacji pożytku publicznego.
Tym samym Fundacja Orlen-Dar Serca może korzystać z darowizn stanowiących 1% podatku.

Fundacja w swej działalności charytatywnej pomaga m.in. dzieciom z rodzinnych domów dziecka. Właśnie na ten cel zostaną przeznaczone środki uzyskane z darowizn stanowiących 1% podatku.

Aby przekazać Fundacji darowiznę 1% podatku wystarczy:

1. Wypełnić odpowiedni formularz PIT (PIT - 36 lub PIT - 37) i obliczyć należny podatek dochodowy za 2006 r.

2. Obliczyć 1% podatku należnego i wpisać obliczoną kwotę w odpowiednią rubrykę formularza
  • dla PIT - 36 jest to rubryka 179,
  • dla PIT - 37 jest to rubryka 111.
3. Wypełnić dokument wpłaty podając
  • imię i nazwisko wpłacającego,
  • adres wpłacającego,
  • kwotę dokonanej wpłaty,
  • nazwę organizacji, na rzecz której dokonywana jest wpłata (Fundacja Orlen-Dar Serca),
  • tytuł wpłaty, np. "1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego".
4. Obliczoną kwotę wpłacić do 30 kwietnia 2007 r. na konto Fundacji Orlen-Dar Serca:
  • BZ WBK nr rach: 47 1090 1030 0000 0001 0669 9647.
5. Zachować dowód wpłaty.
W przypadku gdy wpłacamy podatek do Urzędu Skarbowego, jest on już pomniejszony o kwotę darowizny przekazaną Fundacji.
W przypadku, gdy należy nam się zwrot pieniędzy z Urzędu Skarbowego, kwota ta zostanie powiększona o darowiznę przekazaną Fundacji.

Niezależnie od wpłaty 1% podatku, w 2007 roku można dokonać darowizny na rzecz Fundacji, odliczając od podstawy opodatkowania, przy rozliczeniu dochodów za 2007 r.:
  •  do 6% dochodu w przypadku osób fizycznych (PIT)
  •  do 10% dochodu w przypadku osób prawnych (CIT)